A vasalásról...

Vasalás2006 novemberében az Elektrolux egy nők által gyakran látogatott internetes honlapon felmérést végzett arról, hogy a második gazdaságban, a házimunka során melyik az a szinte kötelezően elvégzendő munkafázis, amitől leginkább "fáznak" a lányok, asszonyok. Nos, az összegzéskor kiderült, hogy a vasalás vezeti a legkevésbé kedvelt kötelező házimunkák listáját.

A felmérésnek nem várt visszhangja volt. A megadott határidőig több, mint tízezer válasz érkezett az ország legkülönbözőbb területeiről, s a válaszadók magas száma némiképpen meg is lepte a közvéleménykutatást végzőket. A válaszadók 89%-a 18-50 év közötti, háztartást vezető asszony volt. A felmérésben résztvevők csaknem fele, 44%-a teljesen határozottan állította, hogy a vasalásnak áll neki a legnehezebben a házimunkák közül.

Nem sokkal maradt le ezután a szintén nem elhanyagolható tevékenységek közé tartozó ablaktisztítás: a válaszolók 40 százaléka állította, hogy az ablakpucolás szintén a nem kívánatos házimunkák körét gyarapítják. A sokat szidott mosogatás csak a felmérésben részt vevők nem egészen 9 százalékánál tartozott a nemszeretem kategóriába, míg a legkevésbé zavaró házimunkának a porszívózás bizonyult (7 százalékkal).

A válaszadók 38%-a hetente átlagosan egy-két órát tölt vasalással, 26%-uk kettő, 15%-uk pedig hetente 3 órát vasal. A válaszadók között voltak (475 olvasó), akik bevallották, hogy csak végszükség esetén veszik kezükbe a vasalót, amikor már nincs olyan ruha a szekrényében, amit felvehetnének. A legkevésbé kedvelt házimunka végzése során a válaszadók 56%-a Tv-t néz, 40%-a zenét hallgat, 3%-a pedig szidja magát és családját a sok vasalatlan összegyűjtése miatt. Tanulságos felmérés arról, hogyan gondolkoznak a nők a második műszakról.
Forrás: dh-online.hu

Találtam egy cikket a vasalóról is a konyhapiac.hu oldalon:

A soron következő cikkben egy olyan eszköz történetével gazdagodhat a kedves olvasó, mely évezredes múltra tekint vissza ugyan, ám ez alatt az idő alatt egyetlen asszony szívébe sem tudta belopni magát. Íme, a vasaló históriája.

régi vasalóOlyan nőről eddigi életem során még nem értesültem, aki a vasalást kedvenc időtöltésének vallja.
Ez az asszonyi sorsokat megkeserítő eszköz több, mint 2000 évvel ezelőtt született, egyes becslések szerint Kínában. Innen származik ugyanis az eddig fellelt legrégebbi vasaló. Ez a serpenyő alakú csoda a maga idejében homok, illetve parázsló szén segítségével hasította a textíliákat. További leleteket megvizsgálva arra a következtetésre jutottak a szakértők, miszerint a szóban forgó eszköz több földrajzi területen, egymástól függetlenül fejlődött. A különböző népek és kultúrák a különböző korokban más és más anyaggal illetve formavilággal dolgoztak. Találhatunk agyagból készült vasalót a 4-5. századi Kisázsiából, ugyanakkor 8-10. századi csontból előállított darabokat is.

Egészen a 17. századig nem használták ki a hő adta lehetőségeket a vasalni vágyók, a búzából készített keményítő ugyanis hő hatására megsárgult. Az ötlet azonban ott motoszkált az emberek fejében, így történt, hogy az említett századtól kezdve megindult a fémből készült vasalók előállítása. Bár vannak olyan, vasércet nélkülöző országok, melyekben egészen a 20. századig sárgarézből, fából, illetve üvegből készült „ránctalanítókat” használtak - utóbbi modellek anyaguk révén nem voltak túl hosszú életűek.

Voltak évszázadok, melyek során a divat diktálta a vasaló formavilágát. A 19. században például egy átlagos háziasszonynak legalább négy példánya kellett, hogy legyen. Különböző korokban különböző hóbortok uralkodtak. Ennek megfelelően volt idő, amikor előszeretettel használták az úgynevezett fodrozó vasalót, mely ideális volt a Tudor korabeli nyakfodrok vasalásához. De külön eszköz állt rendelkezésre a főkötők, kalapok, de még az ingujjak vasalásához is. Sőt, volt úgynevezett fényező vasaló is, mely többek között a kikeményített gallérok vasalására szolgált, így varázsolva fényessé azokat.
Újítói törekvések már a 19. században is voltak (ilyen például Mary Potts cserélhető vasalónyele), de az igazi áttörést a századvég hozta meg. Ekkor jelent meg ugyanis az első elektromos vasaló. A körülmények a mai napig homályosak, számtalan ország számtalan feltalálója követeli magának eme titulust.

Teltek, múltak az évtizedek, s a gépi tömeggyártás szép lassan felváltotta az egyedi előállítást. Következtek az újabb ötletek, így oldódott meg a túlmelegedés problematikája is a termosztát feltalálásával. Ezt követte a ’40-es évek Amerikájának felfedezése: a gőzölős vasaló. Ettől kezdve a könnyű vasalást már a talp nyílásain kiáramló gőz biztosította.

Legyen vasalónk akár hagyományos, akár tartályos, talpa készüljön akár teflonból, akár rozsdamentes acélból, soha ne feledjük elolvasni a használati útmutatót! A víztisztítást taglaló, illetve vízkövesedés elleni védelemre vonatkozó részt különösen körültekintően tanulmányozzuk, az előírások be nem tartása ugyanis sok galibát okozhat!
Forrás: konyhapiac.hu

© nemvasalok.hu webáruház